http://www.zoofirma.ru/

Bolyai János Katolikus Általános Iskola

 

http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/

Iskolánk dolgozói

Pedagógusok:
Gaszperné Tilman Edina - igazgató
Csider Andorné - igazgatóhelyettes
Szabóné Drozda Orsolya - igazgatóhelyettes
Bihari Lilla
Bodnár Nikoletta
Boros István
Boskó Zita
Csákiné Borbély Mónika
Gyengéné Szűcs Marianna
Horváth Gábor
Horváth Zsuzsa
Jászayné Deák Erzsébet
Juhász Tiborné
Dr. Karaszné Hudák Tünde
Királyné Tamaska Tünde
Kotánné Ördög Klára
Lakatos Marianna
Maczkóné Matlák Julianna
Mezősi Ákosné
Molnár Ágnes
Molnárné Ekker Rita
Nagyné Éles Mária
Rábai Bence
Rudolf Lászlóné
Schuller-Madarász Renáta
Szabó Edina
Szabó Miklós
Szabó-Kovács Renáta
Szendreiné Tóth Judit
Szentirmai Endréné
Szviatkovszky Dorka
Tóth Béláné
Tóth Józsefné
Tóthné Kosárkó Mária
Ujhelyi Ivett
Uray Attila
Vargáné Barna Andrea
Visóczki Zsanett
Zsarnószkiné Madaras Erika
Az iskola lelkipásztora: Szarvas Péter plébános
Hitoktatók:
Balázs Pál - református lelkész
Csejoszki Szabolcs - görög katolikus parókus
Czetőné Hegedűs Aranka - református lelkész
Devera Erzsébet - római katolikus hitoktató
Iván Erika - római katolikus hitoktató
Móré Csaba - református lelkészgyakornok
Pintér Bálint - római katolikus káplán
Szabó Edina - református lelkész
Szabóné Bulátkó Mónika - görög katolikus hitoktató
Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők:
Belovecz Istvánné - iskolatitkár
Puskás Józsefné - pedagógiai asszisztens
Meczóné Reviczky Beáta - könyvtáros
Rudolf Péter - rendszergazda
Gazdasági iroda:
Honfi Lászlóné - gazdasági vezető
Borosné Bódi Marianna - gazdasági ügyintéző
Technikai dolgozók:
Baghyné Rimán Andrea
Hutka Ferenc
Kassai Istvánné
Maczkóné Földvári Mária
Oláh Istvánné
Sárközi Attila
Szegedi Zsoltné
Takács Lászlóné
Tamás Zsoltné
Tóth Jánosné