http://www.zoofirma.ru/

Bolyai János Katolikus Általános Iskola

 

http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/

Iskolánk dolgozói

Pedagógusok:
Szabóné Drozda Orsolya - igazgató (fogadóóra: péntek 9.00-9.45)
Juhász Tiborné- igazgatóhelyettes (fogadóóra: péntek 9.00-9.45)
Szabó Edina - igazgatóhelyettes (fogadóóra: hétfő 9.00-9.45)
Bihari Lilla Ibolyai (fogadóóra: péntek 11.50-12.35)
Bodnár Nikoletta (fogadóóra: hétfő 9.00-9.45)
Csonka Dóra
Boros István (fogadóóra: hétfő 10.00-10.45)
Boskó Zita (fogadóóra: szerda 12.45-13.30)
Csákiné Borbély Mónika (fogadóóra: hétfő 12.45-13.30)
Gyengéné Szűcs Marianna (fogadóóra: kedd 9.00-9.45)
Gaszperné Tilman Edina
Horváth Gábor (fogadóóra: kedd 9.00-9.45)
Horváth Zsuzsa (fogadóóra: kedd 9.00-9.45)
Hollókőiné Fazekas Renáta
Jászayné Deák Erzsébet (fogadóóra: csütörtök 12.45-13.30)
Dr. Karaszné Hudák Tünde (fogadóóra: szerda 11.50-12.35)
Kocsis Bianka
Kuti Kurucz Hajnalka
Királyné Tamaska Tünde (fogadóóra: szerda 10.00-10.45)
Laczkóné Takács Katalin
Lakatos Marianna (fogadóóra: hétfő 9.00-9.45)
Lengyel Judit
Mezősi Ákosné (fogadóóra: kedd 11.50-12.35)
Nagyné Éles Mária (fogadóóra: hétfő 11.50-12.35)
Polgár-Varga Erzsébet
Rábai Bence (fogadóóra: hétfő 10.00-10.45)
Rindákné Bujdos Viktória
Rudolf Lászlóné (fogadóóra: hétfő 10.55-12.35)
Schuller-Madarász Renáta (fogadóóra: hétfő 9.00-9.45)
Szabó Miklós (fogadóóra: hétfő 9.00-9.45)
Szabó-Kovács Renáta (fogadóóra: hétfő 9.00-9.45)
Szendreiné Tóth Judit (fogadóóra: hétfő 9.00-9.45)
Szviatkovszky Dorka (fogadóóra: csütörtök 10.55-11.40)
Uray Attila (fogadóóra: hétfő 9.00-9.45)
Vargáné Barna Andrea (fogadóóra: csütörtök 9.00-9.45)
Visóczki Zsanett (fogadóóra: hétfő 11.50-12.35)
Zsarnószkiné Madaras Erika (fogadóóra: szerda 10.55-11.40)
Az iskola lelkipásztora: Szarvas Péter plébános
Hitoktatók:
Balázs Pál - református lelkész
Csejoszki Szabolcs - görög katolikus parókus
Szűcs Edina-református lelkipásztor
Devera Erzsébet - római katolikus hitoktató
Kovács-Halmágyi Aletta - református hitoktató
Kukri Tünde – református hitoktató
Pintér Bálint - római katolikus káplán
Szabóné Bulátkó Mónika - görög katolikus hitoktató
Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők:
Homoki Barnáné Kiss Tímea - iskolatitkár
Puskás Józsefné - pedagógiai asszisztens
Bereczki Józsefné - könyvtáros
Király Gergő - rendszergazda
Gazdasági iroda:
Honfi Lászlóné - gazdasági vezető
Borosné Bódi Marianna - gazdasági ügyintéző
Technikai dolgozók:
Baghyné Rimán Andrea
Hutka Ferenc
Kassai Istvánné
Oláh Istvánné
Sárközi Attila
Szegedi Zsoltné
Takács Lászlóné
Tamás Zsoltné
konyhai dolgozók:
Bagolyné Pető Erzsébet
Balázs Norbertné
Demeterné Szabó Mónika
Dibásné Majoros Nikoletta
Kozák Szílvia
Tóthné Földvári Tünde

 

 Óraadók:
Rábai-Juhász Jázmin