http://www.zoofirma.ru/

Bolyai János Katolikus Általános Iskola

 

http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/

Iskolánk dolgozói

Pedagógusok:
Gaszperné Tilman Edina - igazgató (fogadóóra: péntek 9.00-9.45)
Csider Andorné - igazgatóhelyettes (fogadóóra: péntek 9.00-9.45)
Szabóné Drozda Orsolya - igazgatóhelyettes (fogadóóra: hétfő 9.00-9.45)
Bihari Lilla (fogadóóra: péntek 11.50-12.35)
Bodnár Nikoletta (fogadóóra: hétfő 9.00-9.45)
Boros István (fogadóóra: hétfő 10.00-10.45)
Boskó Zita (fogadóóra: szerda 12.45-13.30)
Csákiné Borbély Mónika (fogadóóra: hétfő 12.45-13.30)
Gyengéné Szűcs Marianna (fogadóóra: kedd 9.00-9.45)
Horváth Gábor (fogadóóra: kedd 9.00-9.45)
Horváth Zsuzsa (fogadóóra: kedd 9.00-9.45)
Jászayné Deák Erzsébet (fogadóóra: csütörtök 12.45-13.30)
Juhász Tiborné (fogadóóra: hétfő 9.00-9.45)
Dr. Karaszné Hudák Tünde (fogadóóra: szerda 11.50-12.35)
Királyné Tamaska Tünde (fogadóóra: szerda 10.00-10.45)
Kotánné Ördög Klára (fogadóóra: hétfő 12.45-13.30)
Lakatos Marianna (fogadóóra: hétfő 9.00-9.45)
Maczkóné Matlák Julianna (fogadóóra: kedd 10.55-11.40)
Mezősi Ákosné (fogadóóra: kedd 11.50-12.35)
Molnár Ágnes (fogadóóra: hétfő 10.00-10.45)
Molnárné Ekker Rita (fogadóóra: péntek 12.45-13.30)
Nagyné Éles Mária (fogadóóra: hétfő 11.50-12.35)
Rábai Bence (fogadóóra: hétfő 10.00-10.45)
Rudolf Lászlóné (fogadóóra: hétfő 10.55-12.35)
Schuller-Madarász Renáta (fogadóóra: hétfő 9.00-9.45)
Szabó Edina (fogadóóra: hétfő 10.00-10.45)
Szabó Miklós (fogadóóra: hétfő 9.00-9.45)
Szabó-Kovács Renáta (fogadóóra: hétfő 9.00-9.45)
Szendreiné Tóth Judit (fogadóóra: hétfő 9.00-9.45)
Szentirmai Endréné (fogadóóra: kedd 9.00-9.45)
Szviatkovszky Dorka (fogadóóra: csütörtök 10.55-11.40)
Tóth Béláné (fogadóóra: kedd 12.45-13.30)
Tóth Józsefné (fogadóóra: kedd 14.00-14.45)
Tóthné Kosárkó Mária (fogadóóra: kedd 10.00-10.45)
Ujhelyi Ivett (fogadóóra: hétfő 9.00-9.45)
Uray Attila (fogadóóra: hétfő 9.00-9.45)
Vargáné Barna Andrea (fogadóóra: csütörtök 9.00-9.45)
Visóczki Zsanett (fogadóóra: hétfő 11.50-12.35)
Zsarnószkiné Madaras Erika (fogadóóra: szerda 10.55-11.40)
Az iskola lelkipásztora: Szarvas Péter plébános
Hitoktatók:
Balázs Pál - református lelkész
Csejoszki Szabolcs - görög katolikus parókus
Czetőné Hegedűs Aranka - református lelkész
Devera Erzsébet - római katolikus hitoktató
Iván Erika - római katolikus hitoktató
Móré-Taracközi Anna - református lelkészgyakornok
Pintér Bálint - római katolikus káplán
Szűcs Edina - református lelkész
Szabóné Bulátkó Mónika - görög katolikus hitoktató
Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők:
Belovecz Istvánné - iskolatitkár
Puskás Józsefné - pedagógiai asszisztens
Meczóné Reviczky Beáta - könyvtáros
Király Gergő - rendszergazda
Gazdasági iroda:
Honfi Lászlóné - gazdasági vezető
Borosné Bódi Marianna - gazdasági ügyintéző
Technikai dolgozók:
Baghyné Rimán Andrea
Hutka Ferenc
Kassai Istvánné
Maczkóné Földvári Mária
Oláh Istvánné
Sárközi Attila
Szegedi Zsoltné
Takács Lászlóné
Tamás Zsoltné
Tóth Jánosné