http://www.zoofirma.ru/

Bolyai János Katolikus Általános Iskola

 

http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/

Teremtésvédelem az iskolánkban

Isten azért adta a világot az embereknek, hogy törvényei szellemében vigyázzanak rá, óvják és úgy adják át utódainak.  Ferenc pápa Laudato si! – Áldott légy!  kezdetű enciklikája e témában világít rá az emberiség felelősségére. Generációk szemléletét kell megváltoztatni, s különösen fontos, hogy a fiatalok is megértsék, hogy miért kell vigyázni a teremtett  világra.

Folyamatos feladatok:

A szaktanárok a tanmeneteiket a helyi tantervvel összhangban úgy készítik el, hogy abban kiemelt figyelmet fordítanak azokra a területekre, tananyagokra, témakörökre, amelyek kapcsolódnak a TEREMTÉSVÉDELEM–hez. Ezáltal segítenek kialakítani a környezettudatosság fogalmát, a teremtett világ iránt érzett felelősség súlyát. Az osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások is kiváló lehetőségeket rejtenek a téma időszerűségének hangsúlyozására. Délutáni foglalkozásaink keretein belül is az egész tanév során megjelenik ez a gondolat.

Fontos tudatosítani diákjainkban, hogy Földünk egész teremtett élővilágával, természeti szépségeivel csak úgy lehet útódaink öröksége, ha azt óvjuk, védjük. Erre biztosít jó alkalmat a VÍZ-, a FÖLD- valamint, a MADARAK ÉS FÁK NAPJA, ami kiemelt fontosságú teremtésvédelmi feladatokat ad számunkra.

A Fenntarthatósági témahét keretében iskolánk osztályai különböző projektekben vesznek részt, amely megmozdulással csatlakozunk egy országos kezdeményezéshez.  A közvetlen környezetünk megóvása érdekében március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a teremtésvédelem jegyében szemétszedési akciót szervezünk, hogy felhívjuk a figyelmet a tiszta környezet fontosságára és az Isten által teremtett világ védelmére.