http://www.zoofirma.ru/

Bolyai János Katolikus Általános Iskola

 

http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/

Könyvtár

Iskolai könyvtárunk a második emeleten található. Dokumentumainak száma a tankönyvek kivételével körülbelül 3400 darab, amely tartalmazza az audiovizuális dokumentumokat is. A könyvek szabadpolcos elhelyezésűek, a polcok mérete a gyerekek magasságához igazodik, így kényelmesen válogathatnak a legkisebbek is. Számítógépes kölcsönzést, a SZIRÉN integrált könyvtári rendszert használjuk a könyvtári munkafolyamatok elvégzésére (kölcsönzés, nyilvántartások, statisztikák, stb.).

Az iskolai könyvtár heti 20 órában délutánonként tart nyitva, ebben az időszakban 12-16 óráig van lehetőség kölcsönzésre. A napközis tanulók rendszeresen látogatják, és kutató munkát végeznek házi feladatokhoz, szorgalmi feladatokhoz és igénybe veszik a könyvtáros segítségét, illetve az itt található lexikonokat, szótárakat. Aki elkészíti a házi feladatát, annak itt van lehetősége olvasgatni, társasjátékokkal játszani. A buszra váró tanulók gyülekező helye is könyvtárunk, ahol kulturált körülmények között felügyelet mellett hasznosan tölthetik el az idejüket. Helyet adunk különböző kiscsoportos foglalkozásoknak is: fejlesztő pedagógus, logopédus foglalkozik a kicsikkel, nyelvi óra, hittan óra vagy a versenyekre valón nyugodt felkészüléshez biztosítunk helyet. Igény szerint könyvtári foglalkozáson való részvételre is lehetőség van, a pedagógusok kérésének megfelelően.

Különböző, a tanévben előforduló ünnepekről és jeles napokról megemlékezést tartunk: a magyar kultúra napja (január 22.) alkalmából szavalóversenyt, műveltségi vetélkedőt vagy felolvasóversenyt hirdetünk. Április 11-én, a költészet napján kötetlen irodalmi délutánt, versmondó versenyt és rendhagyó irodalomórát szervezünk. Ekkor a klasszikus versek mellett kortárs költők művei és megzenésített versek is elhangzanak.

Különféle évfordulókhoz, egyházi és nemzeti ünnepekhez kapcsolódóan könyvkiállítást készítünk a könyvtárban. A könyvtári faliújságon aktualitásokat, újdonságokat helyezünk el.

A könyvtárfejlesztésre fordítható normatív támogatást nagy hányadát tankönyvbeszerzésre használjuk fel, így a meglévő állományt könyvtárbővítési pályázatok segítségével vagy ajándékozás útján sikerül gyarapítani. Például: Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázat 2016.; Kazinczy Ferenc könyvtárbővítési pályázat 2017.; Lőrincze Lajos könyvtári állománygyarapítási pályázat 2018. Könyvtári állományunkat korszerű lexikonokkal, szótárakkal sikerült fejleszteni a TINTA Könyvkiadó jóvoltából. Ezen pályázatokon 50%-os kedvezménnyel juthatunk könyvekhez. Az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) pályázatán a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) közreműködésével Kortárs olvasnivalót az iskolai könyvtárakba! 2018. pályázatán 300 ezer forint értékben nyertünk korszerű olvasmányokat, kortárs szépirodalmat iskolánk könyvtárának. Öt olvasásnépszerűsítő programot kellett megvalósítani ennek fejében, amelyet a pályázó felé dokumentáltunk bizonyítékául annak, hogy jó helyre kerültek az ajándékkönyvek, a gyerekek olvasnak. És valóban… a gyerekek olvasnak. ˘ Modern, őket érintő humoros történeteket vagy komoly, de mai valós eseményekről például iskolai zaklatásról vagy fantázia szülte kitalált világról.

Ajándékozásra is volt példa: egyik tanulónk saját, jó állapotú könyveiből ajánlott fel a könyvtár számára, amit köszönettel fogadtunk és leltárba vétel után gazdagítják állományunkat.

A tanulók folyamatosan keresik az új könyveket, amelyeket nem tudunk maradéktalanul teljesíteni. Az iskolai könyvtár állományából nem teljesíthető kéréseket az iskolánk szomszédságában lévő Városi Könyvtár segítségével elégítjük ki, valamint részt veszünk a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár különböző kulturális és irodalmi rendezvényein (könyvtárlátogatások, könyvtári órák, író-olvasó találkozók, színházi előadások).

Az iskolai könyvtár a jövőben is igyekszik minden lehetőséget megragadni a fejlődés és fejlesztés érdekében.