http://www.zoofirma.ru/

Bolyai János Katolikus Általános Iskola

 

http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/

Küldetésünk

„Az iskola hely, ahol az ember a műveltség rendszeres és kritikus elsajátítása közben EMBERRÉ VÁLIK.”

(A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.)

 

A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember kifejlesztésén munkálkodjék, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben minden emberi érték teljesen kibontakozik és egymásba fonódik. Ez a tanítás adja a katolikus iskolák legsajátosabb katolikus jellegét, és ebben gyökerezik az a kötelessége, hogy tisztelje az emberi értékeket, érvényre juttatva azt az autonómiát, amely megilleti őket, s közben betöltve saját küldetését, amely minden ember szolgálatára kötelezi.

Korunk nélkülözi a stabil értékrendet. Az egyházi intézmény a krisztusi tanítás fényében felismerve az ember alapvető küldetését, az egészséges személyiség és a hit alapjait egyszerre kívánja megvetni. A családokkal való kapcsolattartás folyamán remélhetőleg egyre több embert segíthet az igaz értékek megtalálására. Éppen ezért a katolikus intézmény nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják az iskola katolikus szellemiségét. Más felekezetből érkező családoknál tiszteletben tartja saját vallási szokásaikat.

A Teremtő szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a gyermekben, amelyeket a neveléssel kell felszínre hozniuk azoknak, akik a gyermekért felelősek: szülőknek és pedagógusoknak együttműködve.

A gyermekek erkölcsi nevelésének középpontjában a katolikus keresztény értékrend áll.

Munkánk során arra törekszünk, hogy a gyerekek személyiség- és közösségfejlesztését szolgáló, emberi esélyegyenlőségen alapuló képzési rendszert dolgozzunk ki, és folyamatosan fejlesszük azt. Ebben egyaránt helyet kap a tehetséggondozás (szakkörök, délutáni dúsító-gazdagító programok) és a felzárkóztatás is.

Védőszentünkké Kalkuttai Szent Terézt választottuk, hogy a krisztusi tanítás fényében, szeretetteljes légkörben oktassunk, neveljünk, vagyis az ő példáját kövessük. Teréz anya nyomdokaiban járva az áldozatra kész egymásra figyelés, a segítőkész szeretet alapérték nevelő munkánkban.

Tevékenységeinket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes légkörben végezzük annak érdekében, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. A pedagógiai programban megfogalmazott céljainkat jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra kész, innovatív, kreatív pedagógusokkal, segítőkész munkatársakkal és a velük együttműködő szülőkkel valósítjuk meg.

Iskolánk a pedagógiai igényesség, a szakmai felkészültség, a kimagasló hivatástudat szellemében oktatja és neveli tanulóit. Célunk, hogy tanítványaink biztos, szilárd alapismeret birtokában hagyják el intézményünket.

Iskolai pedagógiai munkánkat a humanista erkölcsi értékek, a nemzeti tudat, a demokratikus célok, a tanulók személyiségének fejlesztése alapján határozzuk meg. Tevékenységünkkel hozzájárulunk a harmonikus, sokoldalú személyiségfejlesztéshez. Nevelő-oktató munkánkban megjelenik a családi életre való nevelés, a teremtésvédelem fontossága, a környezettudatos gondolkodás.

Társadalmi elvárás a beilleszkedés, az emberek közötti kapcsolat kialakítása, alkalmazkodásra képes, sikeres, boldog emberekké való nevelés. A társadalmi szerepvállalás magjait az általános iskolában kell elvetnünk. A saját tetteinkért és a másokért való felelősségvállalás kialakításában, megerősítésében fontos szerepet játszik nevelő munkánk.

Iskolánk gyermekbarát, ugyanakkor rendre törekvő, világos rendszert kínál, amelyben reményeink szerint minden gyerek a legnagyobb szinten bontakoztatja ki képességeit, megtanulhatja a testileg, szellemileg, érzelmileg és erkölcsileg egészséges életvitelt.

Esélyt kívánunk teremteni arra, hogy mindenki tehetségének, adottságának megfelelő oktatásban részesüljön.

Hisszük, hogy felelősséggel átgondolt céljainkat elérjük, jó hírnevünket megőrizzük!

Forrás: Pedagógiai Program