http://www.zoofirma.ru/

Bolyai János Katolikus Általános Iskola

 

http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/

Adventi lelki nap (2019)

December 14-én Karácsonyra hangolódva Lelki napot tartottunk iskolánkban. A napot közös imádsággal kezdtük. Színes programokkal készültünk külön az alsó és külön a felső tagozat számára. A kisebbek szórejtvényeket fejthettek meg, angyalkát készíthettek, játékos sportvetélkedőn vehettek részt. Bibliai történeteket dolgoztak fel képek segítségével. A felső tagozat hasonló programokon vett részt, korosztályuknak megfelelően. Sorversenyeken próbálhatták ki ügyességüket, betlehemet készítettek, filmvetítés keretében bibliai történeteket ismerhettek meg. A nap végén új élményekkel és lelkileg feltöltődve térhetett haza minden tanuló.

Bővebben...

Nagyböjti lelki nap (2018)

Iskolánkban 2018. március 28-án, szerdán tartottuk a lelki napot. Mottónk Konfucius idézete volt: „Magyarázd el és elfelejtem, mutasd meg nekem és emlékezni fogok rá, engedd, hogy tegyem és megértem.” Áhítattal kezdődött a program, utána az alsó tagozatosok az osztályfőnökeikkel a saját termükben elkészítették a szent három nap eseményeit egy dioráma-ban; majd a hittanárokkal a KETT-módszer segítségével összeállított keresztúton „kísérték el” Jézust a Golgotára. Utána „nagyböjti zsákbamacska” később „erények hídja” akadálypálya következett. A felső tagozatosok fiataloknak szóló keresztúton vettek részt, majd játékos feladatok következtek: Pilátus – Júdás – Szent Péter székfoglaló, „élő” scrabble, Ki vagyok én? A sportcsarnokban a diákok „Az erények elvezetnek Jézushoz” akadálypályán mérhették le ügyességüket és kitartásukat.

Köszönjük a jó Istennek a kegyelmeket, amiket ez a nap mindnyájunknak adott!

Bővebben...

Nagyböjti lelki nap (2019)

Iskolánkban április 10-én lelki napot tartottunk. Ez alkalommal a húsvéti ünnepkör és az azt megelőző nagyböjti események illetve a Szent Három Nappal kapcsolatos történések kerültek középpontba. Az alsóbb évfolyamosok különböző feladatokat kaptak: kirakóztak, kézügyeskedtek, színeztek… A felsős osztályok élő képekben jelenítették meg a szenvedéstörténet képeit, a stációkat. Iskolánk tanulói sportoltak is a várkertben és a sportcsarnokban.

Bővebben...

Nagyböjti lelkigyakorlat a tantestület tagjainak (2018)

Iskolánk tantestülete március 20-án, közösen vett részt Kiss Tibor nyírteleki plébános nagyböjti lelkigyakorlatán és szentmiséjén a Kisboldogasszony templomban. Tibor atya az 5 szeretetnyelvről beszélt nekünk.

Bővebben...

Adventi lelki nap (2018)

Ebben a tanévben iskolánk lelki napját december 12-én tartottuk. A lelki percekben az adventi és karácsonyi készületről beszélt Kocsis Sándor plébános. A gyermekek megismerkedhettek különböző népszokásokkal, karácsonyi fűszerekkel, játékokkal. A felső tagozatos gyermekek plakátokat készítettek és feldíszítették az osztálytermüket. Az alsó tagozatos gyermekek a kézműves sarokban karácsonyi angyalokat készítettek. A KETT-módszer segítségével idéztük fel a Szállást keres a szent család hagyományát. A lelki készületet a szentgyónás lehetőségével segítettük. Így gyermekeink tiszta szívvel és lélekkel készülhettek Jézus születésének az ünnepére.

Adventi lelki nap (2017)

„Reménnyel a szívünkben várjuk az Úr érkezését!”

Iskolánkban 2017. december 13-án tartottuk az adventi lelki napot. Reggel a lelki percek keretében meggyújtottuk adventi koszorúnk gyertyáit. Utána mindenki visszavonult a saját termébe. Az alsó tagozatos diákok osztályfőnökeikkel kézműveskedtek. Készültek nagyon szép betlehemek, karácsonyi képeslapok, adventi filigrán képek és D-s karácsonyi csillagok. A felső tagozatos diákokhoz pedagógusaik forgószínpad jellegűen vitték el a karácsonyi TOTÓ, a Kérdezz! Felelek!, a „Karácsonyi pletyka” és a „Karácsonyi Activity” játékokat.

11 órától Pintér Béla énekes, dalszövegíró meglepetés karácsonyi koncertjén vettünk részt a sportcsarnokban.

A délelőtt folyamán Kocsis Sándor plébános atyánál elvégezhettük az adventi-karácsonyi szentgyónásunkat és így tiszta lélekkel várhattuk karácsony szent ünnepét.