http://www.zoofirma.ru/

Bolyai János Katolikus Általános Iskola

 

http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/

Vízkereszt - házszentelés

2020 első tanítási napján, január 6-án Soltész Ádám káplán atya megemlékezett vízkereszt ünnepéről. Elmondta a házszentelés hagyományának történetét, majd a vízszentelés szertartása következett. Az aula megáldása után végigjárta az iskola helyiségeit. A tantermekben a tanulók részvételével megszentelte az osztályokat. Minden tantermünk szemöldökfájára felkerült a 20+C+M+B+20 felirat, mely a Christus mansionem benedicat latin kifejezés (magyarul: Krisztus áldja meg e házat!) rövidítése az aktuális évszámmal egybekötve.

Bővebben...

Adventi gyertyagyújtás iskolánkban

Minden egyházi év kezdete lehetőséget ad számunkra, hogy változtassuk életünkön és közelebb kerüljünk Teremtő Istenünkhöz. Az adventi időszak pénteki lelki percei alkalmával a város és az egyházi élet meghatározó személyei hívták fel a figyelmet a közeledő ünnepre és annak lelki előkészületeire.

Bővebben...

XII. Egyházmegyei Ministráns Találkozó

Hirdessétek az evangéliumot!

2019. október 5-én a XII. Egyházmegyei Ministráns Találkozón vettek részt tanítványaink. Az idei mottója a találkozónak: Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk, 16,15) Az ünnepi szentmisét a diákok csoportos foglalkozásai követték. A hitoktatókat, papokat és tanárokat találkozásra hívták a püspök atyákkal Dr. Ternyák Csabával (egri) és Dr. Kiss-Rigó Lászlóval (szeged-csanádi) az Érseki Palota Látogatóközpontjába. Ezek után az Egri Bazilikában a gyerekek kérdéseket tehettek fel Dr. Kiss-Rigó László püspöknek. Az eseményt egy rövid szentségimádás zárta. Nagyon jól éreztük magunkat.

Bővebben...

Szent Miklós püspök ünnepén

Mindnyájan pirosba bújva, a lelkünket ünneplőbe öltöztetve vártuk Szent Miklós ünnepét. Nemcsak az ajándékozásra gondolunk ezen az ünnepen, mert advent idején az önfeláldozó szeretetre, a másokra való odafigyelésre emlékeztet bennünket a szent püspök élete.

Bővebben...

Búcsú

Kisboldogasszony napja szeptember 8-a, Szűz Mária születésének ünnepe. Templomunk ezen a szép Mária ünnepen tartja búcsúját. 2019. szeptember 8-án vasárnap 11 órakor a szerencsi Kisboldogasszony Római Katolikus templomban Szarvas Péter plébános celebrálta az ünnepi szentmisét.

Bővebben...

Elhunyt szeretteinkre emlékeztünk

A Bolyai János Katolikus Általános Iskola őszi szünet előtti utolsó lelki perceiben a Mindenszentek ünnepére készült. Soltész Ádám atya beszélt a gyerekeknek a katolikus egyház üdvözült lelkeinek emléknapjáról. Mindenkinek vannak elhunyt szerettei, akiket az emlékezés segít megőrizni szívünkben. Tanításuk bennünk él tovább, melyre közösen emlékeztünk és együtt imádkoztunk értük.

Bővebben...

Tanévnyitó szentmise

Iskolánk tanulói szeptember 2-án tanévnyitó szentmisén vettek részt. A szentmisére a délelőtt folyamán került sor az alsó és felső tagozatos diákok számára, a Kisboldogasszony templomban. Az alsós gyerekeknek Szarvas Péter atya az új plébános mutatta be a szentmisét. A felső tagozatos tanulóknak pedig Soltész Ádám atya celebrálta a misét.

Bővebben...

Megemlékezés Szent Erzsébetről

November 19-én ünnepeljük Szent Erzsébet névnapját, akiről november 15-én a Lelki percek keretein belül emlékeztünk meg. Soltész Ádám atya Árpád- házi Szent Erzsébet életéről beszélt. Arról, hogy miért is fontos az ő személye az Egyház számára. Miért is avatták szentté, milyen cselekedetei voltak, hogyan segített a szegényeknek, hogyan kapcsolódik neve a rózsákhoz, hogyan mutat számunkra példát egész életével. Iskolánk valamennyi jelen lévő tanulója fegyelemmel és érdeklődéssel hallgatta az érdekes történeteket lV. Béla király lányáról.

Bővebben...

Tanévnyitó Veni Sancte

2019. augusztus 28-án a Bolyai János Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete tanévnyitó ünnepségen vett részt az Egri Bazilikában. A programot ünnepi szentmise nyitotta meg, amit Dr. Erdő Péter bíboros és Dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrált. A szertartást követően a bíboros előadást tartott a katolikus iskolák pedagógusainak szerepéről, majd Dr. Papp Miklós görög katolikus lelkész „Teológiából pedagógusnak lenni” címmel adott ismertetőt. A hátrányos helyzetű tanulók és szülők helyzetéről Molnár-Gál Béla tartott előadást. Ezt követően átadták a Szent Gellért-díjakat.

Bővebben...

A Missziós kereszt zarándokútja

A Missziós kereszt az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma, Ozsvári Csaba ötvösművész alkotása. A 2007-ben készült tölgyfa kereszt közel 3 m magas, bronz borításokkal díszített. Leveles- indás mintázatában az ősi magyar életfamotívum jelenik meg, a páva szimbólum megjelenítésével pedig ókeresztény stílusjegyeket is visel. A kereszt egyben ereklyetartó is. Október 21-22-én Szerencsre érkezett a kereszt a görög katolikus templomba, ahová iskolánk diákjai, nevelői is elmentek énekelni, imádkozni.

Bővebben...