http://www.zoofirma.ru/

Bolyai János Katolikus Általános Iskola

 

http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/

Közösségi fórum

Intézményünk közössége számára először hirdettünk közösségi fórumot, melyre az érdeklődők szép számmal el is fogadták meghívásunkat.

Iskolánk igazgatója, Gaszperné Tilman Edina köszöntő gondolatait követően, Kocsis Sándor plébános előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Az előadás témája a katolikus iskolák lelki nevelésének vallási, és pedagógiai háttere volt. Atya kiemelte azt, hogy a személyes példamutatás színtere nem csak az iskola, hanem az otthon, a szülői ház, ahonnan a gyerekek a szeretetet, hitet, és érdeklődést, nyitottságot hoznak intézményünk falai közé. Kitért arra is, hogy a különböző történelmi egyházak felekezetei milyen alapvető elvek, és értékek mentén tudnak egymás mellett dolgozni, hogyan végzik együtt munkájukat a közös cél érdekében. Az előadás végén a szülők, és a megjelent vendégek kérdéseket tehettek fel, melyek megválaszolásába bekapcsolódott már az intézmény vezetése is.

Nyilvánvalóvá vált, hogy a szülők nyitottak, befogadók, kiemelt figyelmet fordítanak gyermekeik lelki nevelésére, és azonosulni tudnak a katolikus iskola célkitűzéseivel.

A fórum további részében a szülők tájékoztatást kaptak a tanév rendjéről, a várható programokról, melyek hosszú sorát látva mindenki számára egyértelművé vált, hogy intézményünk igyekszik az oktatást, nevelést minden színtéren folytatni, a tanórákon túl, hitéleti és közösségi programok során egyaránt.

A kellemes légkör biztosított egy nyitott kommunikációs helyzetet, így a szülők ötleteiket, észrevételeiket, javaslataikat mondták el, bocsájtották vita tárgyává. A felvetődött témák sokszínűsége az oktatáshoz, neveléshez kapcsolódókon túl az iskola mindennapi életéhez fűződő észrevételeken át, szélesebb körben is feladatokat vetett fel. Ezek között kiemelt feladatként fogalmazódott meg a katolikus közösséghez való tartozás erősítése, mind  városi mint regionális szinten egyaránt. Igazgatóasszony az év kiemelt feladatai közé sorolta ezt a felvetést, mely intézményünk munkatervében is megfogalmazásra került.

A kellemes légkörű kötetlen beszélgetéseket, egy jó hangulatú agapéval zártuk, melynek folytatása lehet a szülők által javasolt szülőklub életre hívása.